.شرایط دریافت وام شصت میلیونی بانک ملی

 مدارک و شرایط لازم جهت تشکیل پرونده وام مسکن (مختص اعضای هیات علمی)

1. دریافت کلیه فرمهای مربوط به وام از کارگزینی هیات علمی 2. تکمیل فرم درخواست و تحویل آن به کارگزینی هیات علمی 3. تکمیل فرم درخواست گواهی کسر از حقوق و تحویل آن به کارگزینی هیات علمی (با عنوان بانک ملی ایران شعبه مرکزی تهران) 4. تکمیل فرم دوسوم حقوق و ارائه آن به امور مالی جهت تایید 5. تهیه تعهدنامه محضری ده ساله خدمت - ارائه اصل بهمراه یک نسخه از تصویر آن 6. تصویر پایان کار و سند مالکیت جهت وثیقه و ترهین (از کلیه صفحات آن) 7. تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی(پشت ورو) – دوسری 8. تصویر آخرین حکم حقوقی و مجوز استخدام. 9. بازگشت کلیه فرمها و مدارک ذکر شده به کارگزینی حداکثر تا تاریخ 93/5/30 در قالب شرایط ذیل: 1. فرمها در یک پوشه و بصورت یکجا تحویل گرفته می¬شود. 2. تمامی صفحات (13 صفحه) مربوط به درخواست دریافت تسهیلات باید به امضا گیرنده وام برسد. 3. تمامی صفحات ( 9 صفحه) مربوط به فرم افتتاح حساب باید تکمیل گردیده و به امضای فرد متقاضی برسد. 4. وثیقه ملکی باید سند ملک خریداری شده و یا مبایعه نامه ملکی که قصد خرید آن را دارید باشد. نکات لازم در مورد وام مسکن عضو هیات علمی: 1. سقف پرداختی وام مبلغ 000,000,600 ریال می باشد که بازپرداخت وام پنجساله بوده و اقساط تقریباً 000,000,14 ریال می باشد. 2. وام در شعبه مرکزی بانک ملی (تهران - خیابان فردوسی - روبروی سفارت آلمان) پرداخت می¬شود. 3. وام اعضای هیات علمی در مقابل ترهین سند ملکی بوده و نیازی به ضامن ندارند. برای ارزیابی ملک شعبه مرکزی با سرپرستی استان هماهنگی می¬کند. 4. ملک برای رهن می تواند ملکی در حال خرید باشد(در دست داشتن مبایعه نامه) ولی ملک مورد نظر نباید در رهن بانک دیگری قرار داشته باشد. نکته دیگر اینکه ملکی که قبلاً خریداری شده و به نام گیرنده وام می باشد هم می تواند در رهن بانک قرار گیرد. 4. کسانی که قبلاً وام سیصد و پنجاه میلیون ریالی را دریافت نموده اند و ملکی را در رهن بانک ملی قرار داده¬اند می توانند از مابه التفاوت استفاده نموده و مابقی ملک در رهن بانک می رود. 5. تکمیل فرم افتتاح حساب برای کلیه متقاضیان الزامی است حتی اگر در هر شعبه ای از بانک ملی دارای حساب (سیبا-جاری-قرض-الحسنه-...) باشند. 

تگ: