با صدور حکمی؛ معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان منصوب شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در حکمی از سوی عبدالله خالصی‌دوست رئیس این دانشگاه منصوب شد.

 

به گزارش خبرنگار حبرگزاری ما ازسمنان ، مهدی سلطانی‌فر در حکمی از سوی عبدالله خالصی‌دوست دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به سمت سرپرست موقت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان منصوب شد.

سلطانی‌فر دارای مدرک دکتری ریاضی و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بوده که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر، معاون فرهنگی دانشجویی و مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.

در متن این حکم خطاب به سلطانی‌فر ابراز امیدواری شده است که با توکل به نیروی لایزال قادر متعال و با صداقت، امانت‌داری و قانونمندی در انجام وظیفه موفق و مؤید باشد.

تگ: