برگزاری نخستین جلسه آنلاین دفاع از رساله دانشجوی دکتری.

نخستین جلسه آنلاین دفاع از رساله دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان با نظارت و راهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار حوزه پایان‌نامه گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نخستین جلسه مجازی (آنلاین) دفاع از رساله دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان با نظارت و راهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.

با درخواست و هماهنگی دانشگاه آزاد واحد سمنان نخستین جلسه دفاع مجازی (آنلاین) از رساله دکتری توسط دانشجو بابک رضایی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی باعنوان ارائه مدلی برای توسعه سازمانی پایدار از طریق مدیریت منابع انسانی سبز با نظارت و هدایت و تامین زیرساخت لازم امروز برگزار شد.

اساتید حاضر در پانل مجازی جلسه دفاع سیدمحمد زرگر به عنوان استاد راهنما، هادی همتیان به‌عنوان استاد مشاور، فرشاد فائزی رازی به‌عنوان نماینده واحد سمنان و داور داخلی، یوسف محمدی و زهرا علیپور درویش به‌عنوان داوران خارجی بودند‌. هم‌چنین در این جلسه دفاع لاله فرهنگ متین و خانم فاطمه حدادیان از واحد تهران شمال حاضر و ناظر بودند.

جلسه پیش دفاع رساله مذکور با زیر ساخت مشابه و اعضای حاضر نیز هفتم مردادماه سال جاری برگزار شده بود.

تگ: