دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

گزینش

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
اهـم فعالیت های دفتر گزینش به شـرح زیر می باشد :

یکی از دارایی های مهم هر سازمانی نیروی انسانی آن است که به ویژه در عصر حاضر از اهمّیّت خاصی برخوردار بوده و نیز نقش فراوانی در تعالی و پیشرفت آن سازمان دارد.

درنتیجه دفتر گزینش در هر سازمانی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار و وظایف زیر را به عهده دارد:

- پاسخ کلیة استعلام های بعمل آمده از طرف گزینش سازمان مرکزی دانشگاه در مهلت تعیین شده
- پاسخ به استعلام هایی که از ناحیة گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی انجام میگیرد با هماهنگی سازمان مرکزی
- اقدام به تحقیق درمورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه
- مصاحبه با کارکنان غیر عضو هیأت علمی و اعلام نتایج آن به همراه مدارک استخدامی به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس