جایگاه خدمات در ایران سال 1404

فارسی

مقدمه : نظر به نقش و اهميتي كه خدمات در رشد و توسعه اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي ، توسعه صادرات غير نفتي، كاهش تورم و افزايش بهره وري دارد همايش " جایگاه خدمات در ایران 1404" توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با تاكيد برنقش آموزش، مدیریت خدمات، موانع، راهکارها و مرور نمونه هاي موفق برگزار مي شود.

تاریخ برگزاری : متعاقبا اعلام خواهد شد .

اهدف همایش
ارائه و تبادل برترين تجارب در زمينه خدمات.
آشنائي با آخرين يافته ها و نظريات علمي در خصوص خدمات.
آشنائي با ارائه دهندگان خدمات، تجهيزات و محصولات خدماتی.
- معرفي ابزارها و تكنيكهاي قابل استفاده توسط بنگاه هاي خدماتي.
ايجاد بستري براي ارائه نمونه هاي موفق كاهش قيمت خدمات و تجارب مرتبط.
بررسي اقدامات و سياستهاي كلان اقتصادي تاثيرگذار در ارائه خدمات.
بررسي نقش نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات مشاوره.
بررسي ساختار هزينه در بخشهاي مختلف خدماتي.
تبيين و تشريح مفاهيم و ابعاد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري.
فراهم نمودن بستر مناسب در اجراي كارآمد قانون مديريت خدمات كشوري.
جلب زمينه مشاركت و تبادل تجربيات صاحب نظران علمي و اجرايي كشور
بررسی جایگاه خدمات در سند چشم انداز سال 1404.
شناخت انواع و اشکال کیفیت و سرعت خدمات در سال 1404.

محورهای همایش :
- نقش و اهمیت آموزش های حرفه ای در بهبود وتوسعه خدمات در ایران 1404
- خدمات، بازار و بازاریابی
- مدیریت خدمات
- نمونه های موفق خدمات ایران و جهان
- جایگاه خدمات در سند چشم انداز(قوانین و مقررات)
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- آینده خدمات
- خدمات، چالش ها، موانع و راهکارها