اداره کل تشکلهای اسلامی، رویدادی را با عنوان «اگر من رئیس جمهور ایران بودم»، طراحی کرده است.

نسخه مناسب چاپ

#اگر_من_رئیس_جمهور_ایران_بودم

پویش ویژه دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاه آزاداسلامی می باشد.

اداره کل تشکلهای اسلامی، رویدادی را با عنوان «اگر من رئیس جمهور ایران بودم»، طراحی کرده است.

عزیزان پنج دقیقه فرصت دارند، مهم‌ترین مسائل کشور و راه‌حل‌ها را در قالب یک نطق انتخاباتی بیان کنند.
علاوه بر محتوا و کیفیت نطق، نوآوری در دکور و طراحی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

می توانید برنامه ها، دغدغه ها و دیدگاه های یک نامزد ریاست جمهوری را به عنوان نطق انتخاباتی در قالب یک ویدئوی کوتاه بیان کنید.این نطق می تواند از طرف خود شما و یا فرد دیگری باشد که او را شایسته ریاست جمهوری می دانید.

براساس نظر هیئت داوران، برترین نطق‌ها انتخاب خواهند شد و علاوه بر کمک به انتشار، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

پنج دقیقه ویدئو را به صورت افقی ضبط کنید و ارسال نمایید اگر هم در صفحه خود در اینستاگرام منتشر می‌کنید، از هشتگ (اگر من رئیس جمهورایران بودم) و (دانشگاه آزاد اسلامی) استفاده کنید.

تعریف نشده