اطلاعیه نحوه ارائه دروس معارف اسلامی در ترم آینده

Printer-friendly version

1- با عنایت به اتمام سال تحصیلی جاری تا مورخ 15 شهریور ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، ضروری است تمامی دانشجویان دوره های در حال آموزش خود را تکمیل و گواهینامه یا نمرات مربوطه را از سامانه دریافت نمایند. 

2- لازم به ذکر می باشد که از تاریخ 20 شهریور ماه تمامی دوره ها و درس های نیمه تمام کاربران از سامانه پاک خواهد شد. همچنین با توجه به بخشنامه معاونت آموزشی نهاد، استادان محترم معارف اسلامی میتوانند تا 8 نمره از نمره پایانی درس معارف اسلامی را از دروس سامانه آموزش مجازی و در قالب فعالیت کلاسی برای دانشجویان تعریف نمایند و دانشجویان پس از ورود به سایت و ثبت نام در دوره ای که توسط استاد مربوطه تعریف شده است می توانند دروس مربوط را بگذرانند. 

3- همچنین به منظور استفاده موثر از نقش تربیتی و مهم استادان، سامانه به گونه ای طراحی شده است که استادان معارف اسلامی در طول ترم فرآیند آموزشی دانشجویان را مورد پایش قرار میدهند و جهت ثبت نمره نهایی، میتوانند گزارش روند آموزشی دانشجویان را از سامانه دریافت کنند بنابراین با توجه به حضور استادان محترم در سامانه برای دانشجویان درس معارف اسلامی گواهی-نامه صادر نخواهد شد.

Persian