همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

Persian

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس زیر مراجعه نمائید.

 

http://karafarin.semnaniau.ac.ir/