چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

Persian

این کنفرانس با شعار مکران، چالش ها و راهکارها در دی ماه سال جاری در تهران برگزار می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید.

http://icpgo.irimo.ir/