اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1394/12/5
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/12/5
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1394/12/9

تاریخ برگزاری: 12 اسفند 1394

محورهای همایش:                              

- جغرفیا و برنامه ریزی شهری

- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- جغرافیا و آب و هوا شناسی (اقلیم)

- جغرافیا و زمین شناسی و ژئوفورمولوژی

-جغرافیاو برنامه ریزی آمایش سرزمین

- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری(اکوتوریسم، ژئونوریسم گردشگری فرهنگی)

-و...

Persian