شرایط و مدارک وام بانک مهر ایران و رسالت www.sajed.iau.ir

Printer-friendly version

 

  1. دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه، برااساس مفاد تفاهم نامه منعقده در صورت تایید نیاز دانشجو توسط واحد دانشگاهی می توانند نسبت به دریافت این وام اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به اینکه دانشگاه صرفا به عنوان معرف می باشد، کلیه مراحل تکمیل پرونده ، افتتاح حساب و ارائه تضمین مربوطه می بایست توسط دانشجوی واجد شرایط انجام پذیرد
  1. تسهیلات مذکور به عنوان کمک هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان بوده و به حساب شهریه دانشجو نزد واحد دانشگاهی مربوطه واریز می گردد.
  1. کلیه دانشجویان، در طول دوران تحصیل در یک مقطع فقط یکبار می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند و بایستی بلافاصله بعد از دریافت وام نسبت به دریافت دفترچه و پرداخت اقساط خود اقدام نمایند.
  2. بدیهی است دانشجویانی که در سنوات گذشته از محل تسهیلات اعطایی بانک مهر ایران و رسالت استفاده نموده اند، مشمول این بخشنامه نمی باشند.
  3. پرداخت تسهیلات به دانشجویان معرفی شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه ، در شعب محل سکونت و تحصیل دانشجویان امکان پذیر خواهد بود.
  4. تایید ضامنین دانشجویان در شعب منتخب بانک(محل سکونت و تحصیل) صورت خواهد پذیرفت.
  5. هرگونه بستانکاری ناشی از دریافت وام تا زمان فارغ التحصیلی نزد دانشگاه باقی خواهد ماند و فقط زمان تسویه حساب به دانشجو عودت خواهد گردید
  6. جهت ثبت درخواست ابتدا وارد سامانهsajed.iau.ir قسمت  ثبت نام دانشجویان شده کد ملی و شماره دانشجویی را وارد کرده روی جستجوی دانشجو کلیک می کنید و وارد صفحه اطلاعات شخصی شده پس از تکمیل اطلاعات شخصی تایید و ادامه را می زنید وارد سامانه احراز هویت شده یکی از اطلاعات خواسته شده را وارد کنید تا رمز عبور برای گوشی شما ارسال شود، رمز موقت ارسال شده را وارد کنید و سپس گزینه ورود از خارج از سازمان را  انتخاب نمایید در قسمت درخواست وام دانشجویی وام مورد نظر( مهر ایران ) را انتخاب نموده وارد صفحه موافقتنامه می شوید پس از مطالعه موافقت نامه تیک انتهایی صفحه را  زده و درخواست خود را ثبت نمایید شما می توانید در قسمت داشبورد مراحل دریافت وام خود را ببینید پس از تایید وام توسط صندوق رفاه واحد و سازمان مرکزی ، شما می توانید به هر بانک مهر ایران مراجعه نمایید و متقاضیان وام بانک رسالت پس از تایید سازمان ، با صندوق رفاه واحد  تماس حاصل نمایند.
  7. شایان ذکر است صندوق رفاه زمانی میتواند نام شمارا به امور شهریه اعلام نماید که در سامانه پرداخت تسهیلات اعلام شده باشد

ردیف

مقطع

مبلغ وام(ریال)

بازپرداخت

نرخ مهرایران

نرخ رسالت

1

کاردانی

حداقل 25،000،000 و حداکثر75،000،000 براساس بدهی دانشجو

طبق قوانین بانک

3%

2%

2

کارشناسی

حداقل 25،000،000 و حداکثر 75،000،000  براساس بدهی دانشجو

طبق قوانین بانک

3%

2%

3

کارشناسی ارشد

100،000،000

طبق قوانین بانک

3%

2%

4

دکتری

200،000،000

طبق قوانین بانک

3%

2%

 
Undefined