تصویر؛ 2 روز پرکار معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی

Printer-friendly version

سیدمحمد بطحایی معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در سفر 2 روزه به استان سمنان از ظرفیت‌های واحد سمنان بازدید کرد.

 

به گزارش خبرنگار ما از سمنان، سیدمحمد بطحایی در سفر دوروزه به استان سمنان علاوه بر شرکت در شانزدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی این استان، از ظرفی‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی، ورزشی، صنعتی و فرهنگی این واحد دانشگاهی بازدید و در جریان آخرین دستاوردها قرار گرفت.

بازدید از مجموعه کم‌نظیر کارگاهی و آشنایی با توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی واحد سمنان، بازدید از مجموعه ورزشی آزادگان، بازدید از کارخانه کلران به عنوان واحد صنعتی فعال و عضو اکوسیستم کارآفرینی دانشکده مهارت و کارآفرینی واحد سمنان، بازدید از مجموعه تاریخی و گردشگری باغ موزه امیر به عنوان مجموعه هدف گردشگری مرتبط با مرکز تحقیقات گردشگری واحد سمنان بخشی از برنامههای سفر بطحایی به استان سمنان بود.

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان
حضور معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد سمنان

 

Undefined
تگ: