برخی از اقدامات مراقبتی و درمانی مرکز سفیر سلامت

Printer-friendly version

مرکز مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل " سفیر سلامت " وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان که از مرداد ماه سال جاری شروع به کار کرده است .به صورت شبانه روزی در خدمت همکاران و شهروندان سمنانی می باشد. 

 

 جهت مشاهده و مطالعه برخی از اقدامات مراقبتی و درمانی مرکز سفیر سلامت کلیک کنید

Undefined