اطلاعیه

30 December

اطلاعیه سازمان مرکزی / بدهی شهریه دانشجویان در نیمسال 991 در 3 قسط، تقسیط شده است

Undefined

 به دستور سازمان مرکزی بدهی شهریه دانشجویان در نیمسال 991 در 3 قسط، تقسیط شده است.

بیشتر بخوانید
28 December

اطلاعیه شماره"1" درخواست وام بانک ملی

Undefined

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در سامانه ساجد یا  آموزشیار درخواست وام بانک ملی داده اند و مصوبه سازمان صادر شده است می رساند به محض اینکه معرفی نامه آنان به  صندوق رفاه واحد ارسال گردد جهت مراجعه به بانک ، اطل

بیشتر بخوانید
28 December

اطلاعیه شماره"2" درخواست وام بانک مهر ایران

Undefined

آندسته از دانشجویانی که در سامانه ساجد  درخواست وام بانک مهر ایران داده اند و مصوبه سازمان صادر شده است می توانند به هر بانک مهر ایران در سراسر کشور مراجعه نموده و نسبت به دریافت وام خود اقدام نمایند.( وام به حسا

بیشتر بخوانید
28 December

اطلاعیه شماره"3" درخواست وام بلندمدت شهریه

Undefined

به اطلاع آندسته از دانشجویانی( پذیرفته شدگان نیمسال اول 99) که مدارک وام بلندمدت شهریه(سند تعهد محضری و...) را به صندوق ارسال نموده اند می رساند به علت عدم همخوانی اطلاعات مرکز آموزشی با اطلاعات آموزشی وزارت علوم

بیشتر بخوانید
15 December

وبینار بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه

Undefined

با موضوع :

مرجعیت علمی حوزه و دانشگاه 

قم - آذر ماه 1399

بیشتر بخوانید
09 December

اطلاعیه های آموزش دریافت وام / میزان و بازپرداخت مبالغ وام دانشجویی / تقسیط بدهی شهریه و...

Undefined

1- تقسیط بدهی شهریه دانشجویان در نیمسال جاری/ سررسید اقساط تاریخ های 15 آذر ماه ، 15 دی ماه و 15 بهمن ماه است: 

بیشتر بخوانید
17 November

دانلود فرم تعهد سلامت

Undefined

قابل توجه دانشجویان رشته پرسناری ومامایی ورودی ۹۹ 

بیشتر بخوانید

Pages

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس